Monica

Pierwszy na świecie holter KTG

KTG AN24

Pierwszy na świecie Holter KTG, monitorowanie matki i płodu.

Oprogramowanie Monika DK oferuje następujące możliwości:

Pobierz instrukcję obsługi
urządzenia AN24